Onze aanpak

Hoe wij (samen)werken?

Zonder in een opsomming van methodieken, technieken en instrumentaria te vervallen, gaat dat in de praktijk als volgt:

U belt ons of..., wij bellen u. We maken een afspraak en u maakt ons deelgenoot van uw probleem. Wij geven u inzicht in knelpunten en oorzaken en u bent ontvankelijk voor feedback. Samen spreken we de benodigde acties af en stellen we in heldere termen de te behalen resultaten vast. Wij garanderen de afgesproken doelen te halen en u bent bereid te veranderen.

Kortom; wij gaan ervoor. U hebt een inspanningsverplichting en wij ook.

Niroc Employability Group
x
menu